Åke Persson

Bo Carlsson har under många år varit en allsidig jazzfan. Det är dock den  musik som växte fram med bebop och utvecklades under 50-och 60-talet, som ligger honom närmast hjärtat. Bo är sedan många år aktiv i Hässleholms Jazzklubb, där han bl a varit ordförande i drygt 15 år.

 

Intresse för uppväxtstaden Hässleholm engagerar honom också. Tidigare har han tillsammans med sina båda bröder gett ut boken Bokalyckan 1860 – 1950 – En stadsdel i Hässleholm – från ödemark till villaområde.

 

(www.bokalyckan.se)

bo
boken